Σπιναλόγκα¶γνωστη παραμένει ακόμη η χρονική στιγμή που το υπουργείο    Πολιτισμού  θα εκδώσει την απόφαση χρηματοδότησης ηλεκτροδότησης του ιστορικού μνημείυ της Σπιναλόγκας, αφού η απάντηση του υφυπουργού Πολιτισμού Πέτρου Τατούλη – έπειτα από σχετική ερώτηση- προς τον βουλευτή Μιχάλη Καρχιμάκη δεν διαφωτίζει καθόλου τα πράγματα. Αντίθετα ο κ. Τατούλης φαίνεται να ρίχνε ευθύνες στο δήμο Αγίου Νικολάου για την καθυστέρηση και την αναστάτωση που έχει προκληθεί, έπειτα από τη δήλωση του δήμου ότι αδυνατεί να στηρίξει το έργο, οπότε και ανέλαβε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Η επιστολή Τατούλη

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 2271/19-9-05 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη, σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης για τον ηλεκτροφωτισμό της Σπιναλόγκας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την υπάριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/43487/1446/22-07-05 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανασήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξης του φρουρίου Σπιναλόγκας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος αρχικά δεσμευόταν να υλοποιήσει το έργο, υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υποργείου Πολιτισμού, πρότεινε με τα υπ΄αριθμ. Πρωτ. 12158/5-8-2005 έγγραφο του την ανάληψη υλοποίησης του έργου από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου.

Κατόπιν των ως άνω διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ όλες οι δυνατότητες για την υλοποίηση του έργου απ΄ την ως άνω Διεύθυνση καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων Τεχνικών Δελτίων για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Ο υφυπουργός Πέτρος Τατούλης
13-10-2005

EM>Η επιστολή Καρχιμάκη

Κύριε Υπουργέ
Όπως σας είναι γνωστό εγκρίθηκε στις αρχές Ιουλίου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η μελέτη που υποβάλλει ο δήμος Αγ. Νικολάου για τον ηλεκτροφωτισμό της Σπιναλόγκας.

Η εφαρμογή της μελέτης αυτής που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ είναι προϋπολογισμού 650.000 ευρώ και σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Τατούλη προς τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλώ να με ενημερώσετε:
1. Πότε ακριβώς χρονικά προσδιρίζετε την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης με τις 650.000 ευρώ που δεσμευθήκατε προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης του ιστορικού αυτού μνημείου;

ο ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Καρχιμάκης
19-9-2005

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Υπουργείο Πολιτισμού

Δήμος Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos