Γεώργιος Μέγας, 1893-1976, πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας
Γεώργιος Μέγας, 1893-1976, πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας

κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 10/01-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η διενέργεια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λαογραφίας

που προτείνεται από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και αφορά εργασίες που έχουν γίνει στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Γεώργιος Μέγας, 1893-1976, πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας
Γεώργιος Μέγας, 1893-1976

Ο διαγωνισμός, είναι αφιερωμένος στον λαογράφο Γεώργιο Μέγα, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπ/σης και συμβάλλει στην αξιοποίηση και των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και της ευέλικτης ζώνης.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για το Δημόσιο και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/ προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών η 30η Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.laographiki.gr .Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 33 110.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos