από παλαιότερη συνεδρίαση
από παλαιότερη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε στις 24 Ιουνίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Εργασία καθαρισμού νήσου Χρυσής
 1. Μίσθωση χημικών τουαλετών για τη νήσο Χρυσή
 1. Μίσθωση χημικών τουαλετών
 1. Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων στην Ιεράπετρα
 1. Πολιτική Προστασία 2014.
 1. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014
 1. Ανάκληση της με αρ. 107/2014 απόφασης Δ.Σ. (Εκμίσ
  • Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

  θωση δημοτικού ακινήτου στον παραλιακό πεζόδρομο)

 1. Παράταση ισχύος της με αρ. 105/2013 απόφασης Δ.Σ. (Οργάνωση διαχείρισης παραλιακού πεζόδρομου στην Ιεράπετρα).
 1. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου στάθμευσης, επί των οδών Κόρακα και Νικηφόρου Φωκά (πλησίον ΟΤΕ)
 1. Ακύρωση συμβολαίου απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παχείας Άμμου.
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
 1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2014
 1. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
 1. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων
 1. Τροποποίηση της με αρ. 145/2013 απόφασης Δ.Σ. (Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Περιφέρειας Κρήτης, για την τοποθέτηση, καθαρισμό και απομάκρυνση πλωτού φράγματος στην Παχεία Άμμο)
 1. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αρδευτικές δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας» και του συμφώνου των όρων. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 1. Παραχώρηση χώρου στο Δασάκι Κουτσουρά στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», για πραγματοποίηση συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 1. Εκλογή υδρονομέων σε κενές θέσεις
 1. Αναστολή λειτουργίας 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και της σχετικής δαπάνης
 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Ιεράπετρας»
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στη Γρα Λυγιά».
 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη»
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιεράπετρας».
 1. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγό αγροτικών προϊόντων.
 1. Έγκριση της με αρ. 3/2014 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ.έτους 2014).
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»
 1. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»
 1. Έγκριση της με αρ.53/2014 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για τη λειτουργία Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο 2014

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: