Κέντρο Μελέτης Ορθόδοξου Πολιτισμού
Κέντρο Μελέτης Ορθόδοξου Πολιτισμού

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για όγδοη χρονιά διοργανώνει εντατικά μαθήματα εκμάθησης και βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας σε 3 επίπεδα (αρχάριο, μέσο, προχωρημένο).

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες από 3 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου τ.έ. Απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ξένων πανεπιστημίων. Είναι επίσης ανοιχτά και σε μετανάστες και αλλοδαπούς κατοίκους της πόλεως του Αγίου Νικολάου και άλλων περιοχών που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά  ή να βελτιώσουν το γλωσσικό τους  επίπεδο.

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες από 9.00 π.μ. ως 1.00 μ.μ. στις αίθουσες του Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, στα Έξω Λακώνια. Την ελληνική γλώσσα θα διδάξουν καθηγητές φιλόλογοι ελληνικών πανεπιστημίων.

Πληροφορίες-εγγραφές έως και 30 Μαίου 2014:

Στα ελληνικά:  κ. Δρακάκης 2810- 289038, emdrakakis@yahoo.gr,

Στα αγγλικά:  κα Γεναράκη Αμαλία genaraki@phl.uoc.gr,

Στα ρωσικά: κα Μπορίσοβα Τατιάνα 2810- 325461, tatianaborissova@gmail.com,

ΦΑΞ: 28410- 28680

A course of Greek language will be held by the Institute of Greek Language and the Center for the Study of the Orthodox Culture for four weeks, from July the 2rd until August the 3rd. The courses will be intensive for elementary, intermediate and for advanced learners.

The courses aim to students and professors of foreign universities and to non-Greek citizens of the town of Agios Nikolaos and of other areas who wish to learn or improve their knowledge of the Greek language.

The courses will take place in the area of Technological Institute Exo Lakonia of the municipality of Agios Nikolaos, Monday to Friday 9.00 to 13.00.

Greek Professors of ancient and Modern Greek will teach in the courses.

Information – Registrations until 30th May 2014: Mr Drakakis 2810-289038 and Mrs Borisova 2810- 325461 Email emdrakakis@yahoo.gr, tatianaborissova@gmail.com, genaraki@phl.uoc.gr, info@igl.gr FAX: 28410- 28680

Институт Новогреческого языка, Православного богословия и культуры в сотрудничестве с Центром изучения православной культуры ваосьмой год проводит курсы интенсивного изучения новогреческого языка на трех уровнях: начальном,  среднем и продвинутом.

Курсы греческого языка будут продолжаться четыре недели с 3 июля по 2 августа.  Курсы, прежде всего, адресованы студентам и преподавателям иностранных вузов. Мы также приглашаем на них эмигрантов и иностранцев, проживающих в городе Агиос Николаос и в других районах Греции и желающих выучить греческий язык или повысить свой уровень владения им.

Уроки греческого языка в рамкахкурсов будут проходить с понедельника по пятницу по утрам с 9.00 до 13.00 в аудиториях Технологического института г. Агиос Николаос в поселке Эксо Лакония. Занятия будут проводиться филологами – преподавателями греческих университетов.

Справки и запись на курсы до 30 мая 2014 г.:

На греческом языке:  г. Дракакис Манолис, 2810- 289038, emdrakakis@yahoo.gr

На русском языке: Татьяна Борисова, 2810-325461, tatianaborissova@gmail.com,

На английском языке: г-жа Амалия Яннараки, genaraki@phl.uoc.gr,

Факс: 28410- 28680

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: