¶γιος ΓεώργιοςΜε ανακοίνωση του προς τα Μέσα Ενημέρωσης  το Τοπικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας νομού Ηρακλείου ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών αναστήλωσης της Ιεράς Μονής Ξερών Ξύλων στη Νεάπολη.
Μετά από πολύχρονη, όσο και επίπονη πίεση, τουλάχιστον το ίδρυμα λύνει τη σιωπή του και δεσμεύεται να συμμαζέψει το χάλι.
 
Το Τοπικό Συμβούλιο του Οργανισμού Δοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ηρακλείου, μετά από πρόσφατες συζητήσεις για το πρόβλημα του Μετοχίου Αγίου Γεωργίου Ξηρών Ξύλων Μεραμπέλλου, γνωρίζει προς πάντα ενδιαφερόμενο τα εξής:
 
  • Το Ιερόν Μετόχιον του Αγου Γεωργίου Ξυρών Ξύλων με τα γύρωθεν αυτού κτίσματα ως και ο περιβάλλων περιφραγμένος χώρος αποτελούμενος από 32.333,5 τ.μ. έχουν παραχωρηθεί οριστικώς με σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Οργανισμού Έτους 1999, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, η οποία ανέλαβε και τν ευθύνη για την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και την αναστήλωση του Ιερού Μετοχίου. 
  • Ενέκρινε την υπ. Αριθμ. 8/2-12-2005 απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη περί της άμεσης απομακρύνσεως των κτηνοτρόφων εκ των ως άνω χώρων.
  • Ενέκρινε επίσης την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης ολόκληρου του συγκροτήματος του εν λόγω Ιερού Μετοχίου και την έναρξη εργασιών αναστηλώσεως μετά το Πάσχα 2006 από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. 
  • Ακόμα ενέκρινε σχετική απόφαση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη για την εγκατάσταση Μοναχών, γεγονός που εναπόκειται στην κρίση και την κανονική δικαιοδοσία της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη
  • Γνωρίζει ότι από την συνολική περιουσία του Ιερού Μετοχίου εκτάσεως 3.500 περίπου στρεμμάτων εισπράττει ο Οργανισμός κατ΄έτος 9.184 ευρώ τα οποία και θα διαθέτει από 1-1-2006 και για δεκαετία, υπέρ της αναστηλώσεως του Ιερού Μετοχίου «Ξηρών Ξύλων Μιραμπέλλου». 
  • Ενέκρινε την εκποιήσιν 2000 καταπατημένων στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, στη θέση «Ρημάμπελα» προκειμένου μέρος των χρημάτων από την εκποιήσιν αυτή, να χρησιμοποιηθούν για τον εν λόγω σκοπό. 
  • Δια προσφάτων αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου του ΟΔΜΠ Νομού Ηρακλείου και δια της επιτόπιας αυτοψίας των Μελών στο Ιερό Μετόχιον, απεφασίσθη η απομάκρυνση των κτηνοτρόφων από τον εσωτερικό χώρο του Μετοχίου Ξηρών Ξύλων Μιραμπέλλου δια της παρατάσεως της μισθώσεως κατά τας υποδείξεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λασιθίου και της 13ης Εφορείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της ανεγέρσεως ποιμνιοστασίου μακράν της Ιεράς Μονής και εις χώρο μη εμφανή από τον Ιερό Ναό.
  • Απερρίφθη πρόσφατα από το Τοπικό Συμβούλιο το κατ΄ επανάληψη αίτημα των κτηνοτρόφων, μεταβίβασης τμήματος μοναστηριακής εκτσεως ή ανταλλαγής, λόγω του ότι ήταν νομικά αδύνατος η παραχώρηση αύτη και ενεκρίθη η παράταση της μισθώσεως για την ανέγερση ποιμνιοστασίου, κατά τας υποδείξεις της προαναφερθείσης Εφορείας.

 Του Ο.Δ.Μ.Π. Νομού Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος

+ Ο ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos