Καλήν εσπέρα άρχοντες, αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θείαν γέννησιν να πω στ΄αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
Οι ουανοί αγάλλονται χαιρετ’ η κτίσης όλη.
Εν τω σπηλαίο τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
Ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το δόξα εν υψίστοις
Και τούτο άξιον εστίη των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα , άστρο λαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτόσι
Που εγεννήθη ο Χριστός να παν να τονε βρώσι.
Δια Χριστόν ως ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης
 Αμέσως εταράχθηκε κι’ έγινε θηριώδης
Ότι πολλά φοβήθηκε δια την βασιλείαν
Μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την Αξίαν.
 
(από το βιβλίο του Νίκου Θ. Γαρεφαλάκη,
«Τραγούδια του Παλιού Καιρού»,
εκδόσεις Δήμου Σητείας)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos