Ήρθανε τα φώτα κι΄οι φωτισμοί
Και χαρά μεγάλη κι οι αγιασμοί
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
Κάθεται η κερά μας η Παναγιά Όργανο κρατάει κερί – χαρτί
Κι τον ¶η Γιάννη παρακαλεί.
¶η Γιάννη αφέντη και Πρόδρομε
Βάφτισε κι΄εμένα Θεού παιδί
ν’ αγιαστούν οι κάμποι και τα βουνά
ν’αγιαστεί κι’ ο αφέντης με την κερά.
 
(από το βιβλίο του Νίκου Θ. Γαρεφαλάκη,
«Τραγούδια του Παλιού Καιρού»,
εκδόσεις Δήμου Σητείας)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos