Ταχειά ταχειά ν’αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου,
αύριο ξημερώνεται τ’ αγίου Βασιλείου.
Πρώτα που βγήκεν ο Χριστός -άγιος και πνευματικός- στη γη να περπατήσει εβγήκε και χαιρέτησε όλους ους ζευγολάτες.

Τον πρώτο που χαιρέτησε ήτον ’Αγιο Βασίλης

-Καλώς τα κάνεις Βασιλειό, καλόν ζευγάριν έχεις.
-Καλό το λες αφέντη μου καλό και ευλογημένο, που το ’βλογά η χάρη σου με το δεξιό σου χέρι, με το δεξιό με το ζερό με το μαλαματένιο.
-Για πες μου ’Αη Βασίλη μου πόσα μουζούρια σπέρνεις;
-Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δέκα πέντε ταή και ρόβι δεκαοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο.
Εθέρισα κι αλώνεψα κι έκαμα χίλια μόδια και τα κορκοσκινίσματα χίλια και πεντακόσια.
Ματ’ άλλα δεν εμέτρησα γιατί Χριστός επέρνα.
Και κεια που στάθην’ ο Χριστός χρυσόν δεντρίν εβγήκεν, και κεια που μεταπάτησε χρυσό κυπαρισσάκι πού ’χε στην μέση τον σταυό και στην κορφή την βρύση.
Στα μεσοκλωναράκια του πέρδικα κακαρίζει.
-Κακάριζε κακάριζε πέρδικα κορωνάτη, μα επά τον έχουν τον υγιό, το μοσχοκανακάρη…”.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos