Ετικέτα: ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Ρεθύμνης

χρήση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη θεραπεία «πάσας νόσου»

χρήση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη θεραπεία «πάσας νόσου»

Δυστυχώς η εργαλειοποίηση – χρήση της Ελληνικής Αστυνομίας από την εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, για τη θεραπεία «πάσας νόσου» και πολύ περισσότερο δε για την κάλυψη της ανεπάρκειας άλλων καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών, είναι...