Ετικέτα: αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας συμβάσεως