Ετικέτα: Αλωνέματα

ΑΛΩΝΕΜΑΤΑ 2019 στη Καλαμαύκα

ΑΛΩΝΕΜΑΤΑ 2019 στη Καλαμαύκα

Σας προσκαλούμε  στα « ΑΛΩΝΕΜΑΤΑ»  την  Κυριακή 28  Ιουλίου  2019  στις  12:30 μ.μ.  στο  Κεφαλοβρύσι, στις  πηγές  του Καλαμαυκιανού  ποταμού.