Ετικέτα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 5.600 άνεργων νέων 18-24 ετών

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εντάσσονται δύο νέες πράξεις στις οποίες συνδικαιούχος ορίστηκε η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)...