Ετικέτα: αρχαία

ανάδειξη της βυθισμένης αρχαίας Ολούντας

Η ανάδειξη του θαλασσίου πλούτου της βυθισμένης αρχαίας Ολούντας, καθώς και η παράλληλη στήριξη των παράκτιων ζωνών της περιοχής αυτής, αναμένεται να συμπεριληφθεί στην πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πρόγραμμα...