Ετικέτα: αστυνομικός διευθυντής

Νίκος Χρυσάκης, ευχαριστίες

Νίκος Χρυσάκης, ευχαριστίες

Προς τους φορείς, τις αρχές και τους πολίτες του Νομού Λασιθίου. Κατά τις τελευταίες ετήσιες τακτικές κρίσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Πολιτεία με τίμησε με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και με...