Ετικέτα: Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης

Εκλογές στο ΤΕΕ, ΑΜΑΚ

… και τα εκλογικά φυλλάδια μπερδεύονται πάνω στα γραφεία με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, τις σημειώσεις για τις καθημερινές προτεραιότητες, και…