Ετικέτα: ΓΑΚ

καθιστάμεθα αδύναμοι, σύσκεψη για τα Γ.Α.Κ.

καθιστάμεθα αδύναμοι, σύσκεψη για τα Γ.Α.Κ.

“Είναι γεγονός, ότι παρά την προσπάθεια να καλύψουμε τις αδυναμίες που συνολικά υπάρχουν στον δημόσιο τομέα, λόγω αποστελέχωσης, καθιστάμεθα αδύναμοι, αναφορικά με την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε μικρά αλλά καίρια ζητήματα” !