Ετικέτα: Γαλλική γλώσσα

Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2), από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης

Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2), από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης

Η Θεματική Ενότητα με τίτλο: «Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» έχει γραφεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποτελείται από πέντε ενότητες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της γαλλικής...