Ετικέτα: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

υποβολής προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων από τον δήμο Οροπεδίου

υποβολής προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων από τον δήμο Οροπεδίου

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου,  στο πλαίσιο των ενεργειών υποβολής προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων, με έγγραφό του  προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καταθέτει μια σειρά από προτάσεις για μελέτη και υλοποίηση.