Ετικέτα: Γιώργος Αλέξης

Το παγόνι βρέθηκε, ευχαριστίες

Το παγόνι βρέθηκε, ευχαριστίες

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέσα επικοινωνίας της τοπικής μας κοινωνίας (Αγ. Νικόλαος ) για την συμπαράσταση δημοσιοποίηση της παράκλησης μας για να βρεθεί το παγόνι, που χάσαμε. Ειδικότερα το fonien.gr και προσωπικά τον...