Ετικέτα: ΓΟΚΕ

Δόλος του ισχυρότερου των Συμβαλλομένων

Δόλος του ισχυρότερου των Συμβαλλομένων

Ο Δόλος στα δάνεια, όταν εξετάζεται στο Δικαστήριο για την ανάκτηση της βλάβης του δανειστή, απαιτείται απαραιτήτως να εξετάζεται πρώτα ο τυχόν δόλος που εισέρχεται από τον ισχυρότερο των συμβαλλομένων μερών