Ετικέτα: δημοτικές παρατάξεις

πρόσφυγες στον Άγιο Νικόλαο διαπαραταξιακή συνάντηση

πρόσφυγες στον Άγιο Νικόλαο διαπαραταξιακή συνάντηση

Η φιλοξενία των προσφύγων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, η στήριξη για την δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας μέσω αναπτυξιακών εταιρειών, η συνδρομή της τοπικής εκκλησίας