Ετικέτα: διάλυση αλιευτικού σκάφους

Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, πρόσκληση

Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, πρόσκληση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας εκδόθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» και αφορά στη δράση «διάλυση αλιευτικού σκάφους».