Ετικέτα: Διαγραφές οφειλών

person signing loan agreement for purchase of apartment

Διαγραφές ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) κατ’ επιλογήν;

Με την απόφαση της Ο.Ε. ΑΔΑ 6ΨΑΖΩΚΨ-ΥΙΕ, αριθμ. 297/22-11-2021, ταυτάριθμου ψευδή αρ. πρωτοκόλλου  297/26.11.2021 στη διαύγεια και προεδρευομένης, από το Δήμαρχο Α. Ν. εγκρίθηκαν ομόφωνα  «Διαγραφές οφειλών, από καταλόγους ΤΑΠ»  Χ Κ 2020-21, συνολικού...