Ετικέτα: Διαμεσογειακή Επιτροπή

Συνέδριο Διαμεσογειακής Επιτροπής, συμμετοχή της Περιφ. Κρήτης

Συνέδριο Διαμεσογειακής Επιτροπής, συμμετοχή της Περιφ. Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της πολιτικής της εξωστρέφειας που υλοποιεί και των Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων της, συμμετείχε στο Συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής (ΙMC)