Ετικέτα: διαταγές πληρωμής

Ενημέρωση δανειοληπτών εκκρεμοτήτων νόμου Κατσέλη

Τράπεζες, ανεκκαθάριστες οφειλές σε διαταγές πληρωμής

Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων τραπεζών επί συμβάσεων χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων που εμπεριέχουν παρακράτηση κυριότητας