Ετικέτα: διαχειριστικά σχέδια

Περί διαβούλευσης περιοχών του δικτύου ΝΑΤΟΥΡΑ 2000

Περί διαβούλευσης περιοχών του δικτύου ΝΑΤΟΥΡΑ 2000

Το μελετητικό γραφείο ΟΙΚΟΜ (Αθήνα) παρουσιάζει στο λινκ https://www.oikom.gr/el/epmkritis την πρόταση του για τα Διαχειριστικά Σχέδια (ΔΣ) των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, ένα ζήτημα για το οποιο η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς....