Ετικέτα: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου  Νικολάου

Νέος κανονισμός καθαριότητας δήμου Αγίου Νικολάου

Το Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης της  Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου  Νικολάου συνέταξε νέο Κανονισμό Καθαριότητας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 73/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.