Ετικέτα: ΕΑΣΜ

διαδικασία Ενεργοποίησης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

Η Ένωση Αγρ. Συν/σμών Μερ/λου γνωρίζει στους παραγωγούς μέλη της ότι από την   M. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 θα αρχίσει η διαδικασία Ενεργοποίησης των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2016 . Για την καλύτερη...