Ετικέτα: ελληνομάθεια

Εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021