Ετικέτα: επιτροπή κεφαλαιαγοράς

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας

Όπως μας πληροφορεί η Παγκρήτια Τράπεζα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας και η Διοίκησή της προωθεί αποτελεσματικά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.