Ετικέτα: Ευγένιος

Εξόδιος ακολουθία Ευγενίου

Ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας για το νέο έτος

«Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τω γένει των ανθρώπων,  κατεδέχθη σπαργάνων περιβολήν• ουκ εβδελύξατο σαρκός την περιτομήν…»  (Ιδιόμελον εορτής της κατά σάρκα περιτομής του Κυρίου). Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και τέκνα περιπόθητα,

Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας

«Σήμερον Μαρία έτεκεν και κόσμος εφωτίσθη. Εκείνη εν τω σπηλαίω και η οικουμένη εν τη Εκκλησία… ίνα τω ομοιοπαθεί προσελθόντες ζωήν και αφθαρσίαν κληρονομήσωμεν» (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος εις το Γενέσιον του Σωτήρος Χριστού).