Ετικέτα: ευρωπαίοι φεντεραλιστές Κρήτης

Η επέτειος της πτώσης του τείχους του Βερολίνου προσδιορίζει νέες αναγκαιότητες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Πριν από 26 χρόνια, τα καθολικά αιτήματα του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελεύθερης διακίνησης, στάθηκαν πιο ισχυρά απέναντι στον απολυταρχισμό, στον ολοκληρωτισμό του καθεστώτος Χόνεκερ, οδηγώντας στην πτώση του συμβόλου της ψυχροπολεμικής διαίρεσης της...