Ετικέτα: η θυσία του Αβραάμ

Ο "βουβός" Στρατώνας

Ο “βουβός” στρατώνας

Η Καζάρμα είναι σαφέστατα ένα σημείο αναφοράς των συναισθημάτων και των αναμνήσεων μας… Κι αν κάποτε στα παλιά τα χρόνια υπήρξε στρατώνας και αποθήκη των όπλων…