Ετικέτα: Καλό Χωιρό

Στον Άγιο Παντελεήμονα τον Καλοχωριανό

Στον Άγιο Παντελεήμονα τον Καλοχωριανό

Είναι χώρος αναφοράς, προσκύνημα, κάθε χρόνο, μιας από τις γνωστές στη περιοχή εκκλησίες, ο Άγιος Παντελεήμονας στο Καλό Χωριό, όπως αντίστοιχα ο Άγιος Παντελεήμονας στη Σπιναλόγκα, στον Μαύρο Κόλυμπο και αλλού.