Ετικέτα: Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου Εμμ. Φαφούτη

Ίδρυμα Φαφούτη, προκήρυξη υποτροφιών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου Εμμ. Φαφούτη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ Β250/24.4.1986 και ΦΕΚ Β1267/17.8.2004), προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών