Ετικέτα: Κρι – Κρι

Κρι – κρι ως τουριστικό πλεονέκτημα στην “Κρί-ση”!

Το τελευταίο διάστημα υπηρεσιακοί φορείς (δασαρχείο) αναφέρουν στον τύπο και στις ραδιοφωνικές εκπομπές σχετικά με τον υπερπληθυσμό του κρητικού αίγαγρου στους Αγίους  Πάντες. Η συνήθης πρακτική έως τώρα ήταν η μεταφορά μικρού αριθμού των...