Ετικέτα: Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές Περιοχές της Μεσογείου

Ευρωπαϊκός όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, διακήρυξη

Ευρωπαϊκός όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, διακήρυξη

Διακήρυξη για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας για την Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές Περιοχές της Μεσογείου, υπογράφηκε  στο Ηράκλειο, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης.