Ετικέτα: κυματισμός

ερευνητικό έργο για τη διάβρωση της Πλάκας

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενημέρωσης του έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ...