Ετικέτα: Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων

Τοπική διοίκηση ΟΕΕ ΤΑΚ, θέσεις και προτεραιότητες

Οι εκλογές της 11/12/2016 του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διαμόρφωσε αποτέλεσμα που επέβαλε ευρύτερες συνεργασίες προς όφελος του Επιμελητηριακού θεσμού,