Ετικέτα: Μανόλης Φράγκος

Επίσημοι έλεγχοι της ΕΕ στις εισαγωγές τροφίμων γενικοί όροι και μέτρα

Επίσημοι έλεγχοι της ΕΕ στις εισαγωγές τροφίμων γενικοί όροι και μέτρα

Ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Φράγκος κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και Αλιείας σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των  οπωροκηπευτικών κ.α., κατά την εισαγωγή τους από Τρίτες Χώρες στην Ε.Ε. Η ερώτηση προέκυψε με...