Ετικέτα: Μιχάλης Σάλλας

Ο Μιχάλης Σάλλας στρατηγικός επενδυτής στη Παγκρήτια τράπεζα

Lyktos Participation εγκρίθηκε η ειδική συμμετοχή της στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με 21,49%

To πράσινο φως στην είσοδο της Lyktos Participation ως Στρατηγικού Επενδυτή, στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας έδωσαν σήμερα οι αρμόδιες εποπτικές αρχές:

Ο Μιχάλης Σάλλας στρατηγικός επενδυτής στη Παγκρήτια τράπεζα

Ο Μιχάλης Σάλλας Στρατηγικός Επενδυτής στην Παγκρήτια Τράπεζα

Με επιτυχία και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας (due diligence – AQR) βάσει του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας

Ο Μιχάλης Σάλλας στρατηγικός επενδυτής στη Παγκρήτια τράπεζα

Ο Μιχάλης Σάλλας στρατηγικός επενδυτής στη Παγκρήτια τράπεζα

Τη συμμετοχή του μέχρι πρότινος προέδρου και ιδρυτή της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα στο μετοχικό κεφάλειο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με ποσοστό τουλάχιστον 15%