Ετικέτα: οδός Εμμανουήλ Κατράκη

Για την επικινδυνότητα της οδού Κατράκη

Για την επικινδυνότητα της οδού Κατράκη

Η οδός Εμμανουήλ Κατράκη, παράλληλη της περιφερειακής οδού Κύπρου, που ξεκινά από την οδό Οδυσσέα Ελύτη και καταλήγει στην έξοδο της πόλης προς Γρα Λυγιά, είναι ένας δρόμος  πλάτους, που κυμαίνεται από έξι ως...