Ετικέτα: ΟΣΥΜΙΚ

Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης και στα νησιά

Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης και στα νησιά

Ο Πρωτογενής τομέας είναι ο πραγματικός μοχλός ανάπτυξης σε μια χώρα. Η γεωργία (με την ευρεία έννοια, δηλαδή μαζί με την κτηνοτροφία, την αλιεία και την δασοπονία, αλλά και συμπληρωματικά η παραγωγή ενέργειας,