Ετικέτα: παγκρήτιο δίκτυο αγώνα

παγκρήτιο δίκτυο κατά β.Α.Π.Ε.

θέσεις του παγκρήτιου δικτύου κατά βΑΠΕ

Γνωμοδότηση για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): “Ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 830,3 MW στη νήσο Κρήτη και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης», των ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E....