Ετικέτα: Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας

Ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα

Ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα

Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας 2019 Η προώθηση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα δεν αποτελεί μόνο μία ιδέα ή έννοια. Αποτελεί μία αναγκαιότητα η οποία απαιτεί ισχυρή, θετική δράση ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν βαθιά παγιωμένα, Θεσμικά...