Ετικέτα: Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι

Χέρια Καθαρά, Μικρόβια Μακριά

Χέρια Καθαρά, Μικρόβια Μακριά

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών και παρεμβάσεων στη κοινότητα και με στόχο την ευαισθητοποίηση του παιδικού πληθυσμού, μέσω ενημερώσεων σε θέματα Προαγωγής- Αγωγής Υγείας,