Ετικέτα: Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών

33ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών 2018

33ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών 2018

Το  33ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών 2018 έθεσε τις βάσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που  θα συμβάλουν στην τοπική κοινωνική, οικονομική  και πολιτιστική, ανάπτυξη της περιοχής.