Ετικέτα: Πενταμόδι

Πενταμόδι, μακροχρόνια έκθεση σε ψεκασμούς με επιβλαβή φυτοφάρμακα

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι ζούσαμε ή επιλέξαμε να ζήσουμε με τις οικογένειες μας στις νόμιμες μόνιμες κατοικίες μας στο χωριό Πενταμόδι. Μέσα στα όρια και εντός ζώνης του οικισμού Πενταμοδίου...