Ετικέτα: ΠΟΑΞΙΑ

σειρά ενεργειών προστασίας του αστυνομικού προσωπικού

σειρά ενεργειών προστασίας του αστυνομικού προσωπικού

Κύριε Αρχηγέ, Την  12/03/2020, κατόπιν της εκδόσεως της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (11/3/2020) σας αποστείλαμε τη δεύτερη κατά σειρά επιστολή σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, στην οποία κάναμε ρητά μνεία για την πρόβλεψη...