Ετικέτα: Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Εκπόνηση και Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Νικολάου

Εκπόνηση και Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και η έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Νικολάου που είχε  σκοπό την χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών...